Gezond actief bewegen!

Pre-postnatale kine

Prenatale kine

Tijdens deze sessies wordt de aanstaande moeder ge´nformeerd omtrent de komende bevalling. Door het verloop van een bevalling uit te leggen kan een zekere ongerustheid weggenomen worden. Daarnaast worden ook relaxerende oefeningen aangeleerd die tijdens de bevalling goed van pas kunnen komen.

Postnatale kine

Tijdens de zwangerschap heeft het lichaam heel wat verandering doorstaan. Na de bevalling is er een grote ommekeer en zijn bepaalde spieren enorm verzwakt (buikspieren, bekkenbodemspieren, ů). Het is dan ook heel belangrijk deze spieren terug voldoende sterk te krijgen. Dit om evt latere rug- of bekkenproblemen te vermijden. Tijdens deze postnatele oefeningen wordt het lichaam dus terug in goede vorm geoefend.

flyer zwangerschap